Kva er eigenberedskap

  Eigenberedskap handlar om å vere førebudd på å møte uventa situasjonar. Jo fleire som er i stand til å ta vare på seg sjølv og hjelpe andre ved ei hending, jo betre rusta står vi som samfunn.

Fjaler ungdomsråd

Vi er glad for at vi har har fått etablert Fjaler ungdomsråd att etter nokon år i dvale. I dag hadde vi fyrste møte med eit fulltallig ungdomsråd med mange spennande saker på agendaen.     

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan - planID 202201 - Høyring

Mindre endring av Jensbua reguleringsplan føreleggjast med dette berørte myndigheiter, eigarar og festarar av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre berørte jf. Pbl §12-14 tredje ledd.  

Ny aktivitetskalender for Fjaler

I forbindelse med lansering av nye heimesider 1. september 2022 så lanserte vi også ein ny aktivitetskalender.  Vi håper at denne kalenderen skal vera ein god oversikt over kva aktivitetar som skjer i kommunen. Er det aktivitetar du saknar og som du meiner bør stå? Ta kontakt med Ingeborg Tysnes på epost iot@fjaler.kommune.no   

Velkomen til Fjaler kommune si nye heimeside!

I dag har Fjaler kommune fått ny heimeside. Vi er veldig glade for å no kunne tilby innbyggjarane våre ei oppdatert og universelt utforma heimeside.