Min kommune

På Min kommune finn du post, skjema, faktura, eigedomsinformasjon og andre opplysnngar som angår deg. Når du loggar inn får du tilgang til alle tenestene, i tillegg til fleire nasjonale tenester.

På Min kommune har du som innbyggjar tilgang til:

  • Din profil 
  • Digital post til og frå kommunen
  • Digitale skjema 
  • Sjå informasjon om eigedommar du eig
  • Gå vidare til ei rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.

Du får tilgang til relevant informasjon for deg frå alle kommunar du har eit forhold til (t.d. den kommunen du bur i og den kommunen du har ein fritidsbustad i).

Logg inn på Min side