OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Velkomen til Fjaler! Eit ope samfunn

Vil du vere med å påverke?

Følg med på kva som skjer i kommunen og lokalpolitikken. Sei meininga di om planar, sjå kalender for politiske møte og sjå kommunestyremøte på nett.

Alt om politikk

Politiske møte

Aktuelt

  • 04.06.2024 Tinging av skogbruksplan
    Kommunen har i samarbeid med skogeigarlaga og AT Skog sendt ut tilbod til skogeigarar om å tinge ny oppdatert skogbruksplan med miljøregistering slik at eigedomen blir sertifisert til å omsette tømmer. Tingingsfrist 25. juni 2024.
  • 03.06.2024 Biologar på feltarbeid i elvar i Fjaler kommune
    Kommunen samarbeider med andre kommunar i vassområdet, fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elvar. Undersøkingane vil gje svar på kva for miljøtilstand vassførekomstane våre har og gje ein peikepinn på eventuell ureining.
  • 29.05.2024 Korleis unngå nettsvindel? Arrangement på Fjalerhuset 12. juni klokka 11.30
    Onsdag 12. juni klokka 11.30 kjem ein representant frå Sparebanken Sogn og Fjordane og ein representant frå Politiet for å informere om korleis svindlarar i nettsvindelsaker opptrer, og kva vi kan gjere for ikkje å bli svindla.
Til toppen