Logg inn i møteportalen for folkevalde

I Møteportalen finn du innkallingar, sakspapir og protokollar til politiske møte. Du kan fremje forslag og finne kontaktinformasjon til politikarar.

Logg inn i møteportalen for folkevalde

 

For å komme inn i møteportalen, må du vere registrert folkevald og/eller har fått tilgang frå møtesekretær. Du loggar deg på via eit av alternativa til ID-porten. 

 

Slik brukar du Møteportalen

Rettleiar til møteportalen for folkevalde (PDF, 813 kB)

 

 

Jeroen Van Gangelen
Fagleiar arkiv
E-post
Telefon 57 73 80 12