Prisar for kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Fjaler kommune 2024.

Gebyrlista blir presentert i programmet Framsikt som er Fjaler kommune sitt fagsystem for framstilling av budsjett og handlingsprogram. 

Sjå betalingssatsar, gebyr og avgifter for Fjaler kommunene 2024