Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 
Aktuelt
Publisert 08.04.2020

Ved inngang til påska er det framleis ingen med påvist smitte i Fjaler. Frå kriseleiinga si side er vi svært glad for lojaliteten og oppslutninga om tiltaka som innbyggarane har synt desse vekene.

 

Publisert 08.04.2020

Den 7. april kom regjeringa med endringar i tiltak for å slå ned Koronapandemien.

Publisert 08.04.2020

Magnhild Hoddevik frå Holmedal er tilsett som ny rektor på Flekke skule og barnehage. Ho tek til i stillinga som rektor 01.08.2020 etter at noverande rektor Anita Nyland Skaar går tilbake til lærarstilling i Fjaler kommune.

Magnhild har grunnutdanning som adjunkt frå Bergen lærarhøgskole, vidare har ho hovudfag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Fram til 2014 har ho arbeidd som lærar og hovudtillitsvald i Askvoll kommune. Frå 2014 har ho arbeidd for Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

 

 

Publisert 08.04.2020


14. april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement. Sidan det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkjarar kan bruke tida fram mot 14. april på å førebu seg.
 

Publisert 07.04.2020

I helse og omsorgstenesta gjer vi mange tiltak for å førebu oss på å ta imot koronasmitta pasientar som treng helsehjelp frå kommunen. Det er etter kvart kjent for oss alle at mange av dei koronasmitta innbyggarane som treng helsehjelp slit med å puste som normalt.  

For å gjere dei tilsette førebudd på korleis dei skal møte denne utfordringa har alle tilsette som er aktuelle for å arbeide med denne pasientgruppa i løpet av den siste veka fått opplæring i lungefysioterapi.

 

 

Publisert 07.04.2020


Fjalerhuset held stengt som smitteverntiltak under koronapandemien.

 

Publisert 07.04.2020

 

 
Følg byggeaktiviteten på byggkamera.no

Biletet vert oppdatert ca. kvart 20. minutt på dagtid, og ca. kvar andre time på kveld/helg.

 

Publisert 07.04.2020

Kommunane Hyllestad, Fjaler og Høyanger har fått skadefellingsløyve på ulv. Løyvet gjeld fram til og med 09. april 2020.
 

Publisert 03.04.2020

Regjeringa innførte 19. mars forbod mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune.
Les foreskrifta på Lovdata
 

Publisert 03.04.2020

Det er kome nye føringar for idrettsutøving og treningar. Den særskilte idretten og foreldre oppmodast til å følgje opp og passe på at føringane vert følgde.