Aktuelt
Publisert 18.02.2019
Dei gamle bygningane

Etter årsmøtet i Fjaler sogelag onsdag 13. februar, vert det ope for alle interesserte til å vere med på kulturminnedugnad for Dale, Fjorden og øvre del av krinsen.  Dette skjer i det gamle kommunehuset i Dale frå kl 19.30

 

Kulturminneplan for Fjaler kommune

er under arbeid og skal vere ferdig i 2019.

Gaute Losnegård og Stig Nordrumshaugen innleiar til dugnaden

Liv Synnøve Andersen og Geir Grytøyra vert med frå administrasjonen i kommunen

Kulturminne-nemnda ved Hjørdis Åsnes vonar mange møter opp til dugnad denne kvelden!

 

Publisert 04.02.2019
Barnehage3[1].png

Fristen for å søkje barnehageplass ved hovedopptaket er 1.mars 2019. Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadstad og fristar.

Du søkjer barnehageplass elektronisk barnehageplass gjennom Visma Flyt barnehage Fjaler.

Gå til barnehagesida for meir informasjon om barnehageopptaket

 

Publisert 31.01.2019
PSYKOBITCH

 Februar og Fjaler kino byr på norsk film som "Psychobitch"  (foto) og "Amundsen"  og animasjonsfilmane "Rive Rolf krasjer internett" og "Legofilmen 2" , så her er noko for både liten og stor. Ta turen inn i  kinomørkret! Bygdekinoen på Grytøyra syner filmar denne månaden onsdag 13. februar.

 

Publisert 25.01.2019
Nærbutikken Hellevik

Laurdag 26.januar klokka 12 opnar Ordførar Gunhild Berge Stang kommunalt servicepunkt på Nærbutikken Hellevik.
 

 

Publisert 24.01.2019
Spor

Teknisk kontor melder at alle fjalerbuar kan hente gratis strøsand i sandbingen i Trolleskaret.

Publisert 18.01.2019
Vedkøyring

 

 

No ser det ut til å bli stabil vinter ein periode og med det opnar det seg høve til å dokumentere ulvespor i Fjaler.

Vi oppmodar om at folk melder frå dersom dei oppdagar spor etter det som truleg er ein ulv.

Meld frå til: Statens naturoppsyn

Overvåking av ulv i Norge pågår hovudsaklig når det er sporsnø på bakken. 

Informasjonsvideo ulvespor

 

 

Publisert 18.01.2019
Skitrening i Dale

Hovudfokus i idrettslaget er at alle skal ha det kjekt og finne aktivitet ein trivast med. På Dale iL si nettside finn du oversikt over aktvitet, alder, tider, kostnad og kontaktpersonar. Og no er det vinterføre!

 

 

 

Publisert 17.01.2019
IMG_0776

I samband med oppstart av revidering av kommuneplanen sin arealdel, blei det halde eit arbeidsmøte med næringslivet i Fjaler den 08.01.2019. Møtet blei halde i ungdomshuset i Flekke.

Publisert 10.01.2019
BUA

Endeleg er det mogeleg å låne gratis fritidsutstyr i BUA Fjaler! Gå til bua.io, finn BUA Fjaler og sjå kva for utstyr som er i Fjaler no. For å låne, må du registrere deg.  Du/ dei som er under 18 år, må ein vaksen over 18 registrere deg/ dei.

 

Publisert 10.01.2019
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_2.jpg

Fjaler kommune vil i løpet av oktober gå over til å sende faktura digitalt til våre kundar.
Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein av avtalane som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.