Politiske møte - torsdag 28. september

Torsdag 28. september er det siste møte i det avtroppande kommunestyret, og det nyvalde kommunestyret skal ha sitt konstituerande møte. 

Influensavaksine 2023/2024

No er det tid snart tid for å ta influensavaksine. I denne artikkelen finn du informasjon om kven som er i målgruppa, pris og tidspunkt for vaksinering.

Tilbod om sorggruppe for vaksne

Dersom du har mista nokon nære, eller kjenner nokon som har det, kan du vite at det er tilbod om sorggruppe for vaksne i Førde. Tilbodet er gratis.

Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Per no har ikkje Fjaler kommune koronavaksiner. Det er komen ei ny oppdatert koronavaksine og Folkehelseinstituttet (FHI) er litt på etterskot med utsending av denne. Vi kjem med ny informasjon når vi har motteke vaksina.

H. M. Dronning Sonja besøker UWC i Flekke

H.M. Dronning Sonja er UWC Røde Kors Nordisk sin høge beskyttar. I anledning UWC dagen 21.september 2023 vil Dronning Sonja besøke UWC Røde Kors Nordisk i Flekke på torsdag 21. og fredag 22. september.

Valresultat Fjaler kommune

Valresultatatet for Fjaler kommune er klart. Sjå kven som vart valde inn i Fjaler kommunestyre for perioden 2023–2027. 

Kurs for pårørande til personar med demens hausten 2023

Påørandekurs er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom. Personen med demens kan vere heimebuande eller bu på institusjon.

Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Vi oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

Stenging grunna vedlikehald på bru til Lammetun

I samband med reparasjon av brufugene til Storneset hengebru (bru til Lammetun) må brua stengast i periodar. Arbeidet vil føregå hausten 2023 frå veke 34 (21. august) og til veke 44.  

Informasjon om fugleinfluensa

Det er per 03.08.23 ikkje påvist fugleinfluensa i Fjaler kommune, men kommunen er i beredskap om det skulle bli oppdaga større mengder død fugl.