Aktuelt
Publisert 20.06.2019
foto: SFJ Fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer brukarar av kollektivtilbodet til å kome med innspel til forbetringar av tilbodet som skal gjelde frå ruteskiftet juni 2020. Formålet med rutekjøpssaka i år er først og fremst å gjere naudsynte justeringar, samt å gje fylkeskommunen betre kunnskap om kva som er etterspurt.

 

Publisert 18.02.2019
Dalsfjordbrua

Fjaler Næringsutvikling vart etablert for å få ein strategisk styrke bak næringsutviklinga i Fjaler kommune. Selskapet sitt formål er å hjelpe nyetablerarar og eksisterande verksemder med tiltak som medverkar til ei positiv utvikling for Fjaler.

Fjaler Næringsutvikling ser etter ein dagleg leiar som kan være ein pådrivar for vekst og utvikling i Fjaler, og som har eit sterkt engasjement for regionen. Søknadsfristen er 01.07.2019.

 

 

 

Publisert 10.06.2019
spider man

Sommar og sol, eller regn og skodde, kino er bra å ha!  Sjå filmane som kjem i Fjaler!

Publisert 03.06.2019
Formannskapet 03

Eit samrøystes formannskap har i  dag  vedteke følgande:

1.Fjaler kommune sin representant ved generalforsamlinga i Sunnfjord Energi Holding AS den 26.06.2019 skal stemme ja til fusjon mellom Sunnfjord Energi Holding AS og BKK AS slik fusjonsplanane er presentert i innkallinga til generalforsamlinga

2.Dersom generalforsamlinga ikkje vedtek fusjonsavtalen,vert den framforhandla avtalen mellom BKK AS og Fjaler kommune effektuert.
 

 

Publisert 07.05.2019
TiTur Dalsfjorden 2019 1

Indre Sunnfjord Turlag inviterer til TiTur Dalsfjorden. Prosjektet er eit samarbeid mellom Barnas Turlag i Askvoll og Fjaler, samt turgruppene i dei to kommunane.

TiTur Dalsfjorden vart gjennomført første gong i 2017 og vi vurderte det som ein suksess som vi har lyst å fortsette med.

Frå 10.mai til 1. oktober har du høve til å verte kjend med mange av dei flotte fjella i nærområdet vårt.

Publisert 24.04.2019
Sykle til jobben 2019 1

Å sykle til jobben bidreg til betre folkehelse!

24. april vert aksjonen Sykle til jobben trilla i gang for 46. året på rad. Trass aksjonen sin vaksne alder er aksjonen meir aktuell enn nokon gong. Aksjonsperioden er frå 24. april og varer til og med 21. juni i 2019.

- Å starte dagen med å gå, jogge, skate eller sykle til jobben har både ein førebyggande og helsefremjande effekt. Samtidig bidreg du til et reelt miljøløft og enklare trafikkavvikling i bygdebiletet.

Samferdselsministeren Jon Georg Dale  og Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen markerer opninga av aksjonen 24. april kl. 08.00 på Slottsparken i Oslo.

 

 

Publisert 12.04.2019
Bilete  er frå www

VG jobbar med ei sak der dei har undersøkt korleis vaksinasjonsdekninga er i kommunane (link under).

Saka kjem opp som følgje av utbrot av mellom anna meslingar nokre stader i landet.

 

 

Publisert 05.04.2019
Bilde

Fjaler kommune er no i gang med runde 2 med folkemøter i samband med revidering av kommuneplanen sin arealdel. Tredje og fjerde folkemøtet blei haldne på Våge og i Dale 27.03.2019 og 28.03.2019.