Aktuelt
Publisert 21.08.2019

Fjaler kommunestyre har ekstraordinært møte i Fjalerhuset 26.08.19. kl 10:30.

Sakspapir til møtet finn du her

 

 

Publisert 15.08.2019


Vi ynskjer alle elevar i Fjaler velkomne til nytt skuleår. Første skuledag er måndag 19. august.


 

 

Publisert 15.08.2019
Kåringsjå i Flekke


Det er  ledig oppdrag som vikar i veterenærvakt i kommunane Fjaler, Hyllestad og Solund i tida 1.9.2019 - 31.7.2020.  Vaktordninga gjeld 24 timar i døgnet, 7 dagar i veka, slik at det alltid er 1 veterinær på vakt i distriktet.  Det er 3-delt vakt. 
Vikariatet vil vere som sjølvstendig næringsdrivande, og kommunen kjøper denne tenesta av veterinærane.

 

Publisert 14.08.2019
Buss-stasjonen i Dale

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjer endringar på bussruter frå Fjaler og Hyllestad, isamband med at Dale vidaregåande skule endrar sluttid.

 

 

 

Publisert 13.08.2019

Vi er langt inn i august og her er filmane for resten av månaden. Haust = kinotid, lunt, trygt og turt!

 

Publisert 12.08.2019

Frå 12.august kan du førehandsrøyste på Fjalerhuset. Ta med deg legitimasjon og valkort. Du treng ikkje valkort for å røyste, men det går raskare om du tek det med.

 

 

Publisert 07.08.2019

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkene i samband med skulestart.

Publisert 05.08.2019

Fjaler kommune søker ein person som kan vere instruktør på "Smaksverkstedet", eit tilbod for barn og unge rett etter skuletid.

 

Publisert 24.07.2019

Frivillige som ynskjer å delta i søk etter antatt omkomen mann i Dalsfjorden kan ta kontakt på telefonnummer 41 44 83 50.
 

Publisert 21.07.2019

”Kunngjering etter Plan og bygningslova (PBL)

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette gjeve melding om planoppstart av privat detaljreguleringsplan for del av gbnr. 64/12 på Dingemoen i Dale, Fjaler kommune.