Aktuelt
Publisert 12.12.2018

Den 06.12.2018 blei det halde folkemøte på Yndestad Gard i Guddal.

Publisert 10.12.2018
Glad prisvinnar Bjarne Huseklepp 1

Fjalerprisen vart i år delt ut i kommunstyret i Fjaler. Vinnar var Bjarne Huseklepp.

Leiar for nemnda, Gudmund Solheim, delte ut prisen saman med ordførar Gunhild Berge Stang.

 

 

 

 

 

Publisert 06.12.2018
Foto: Kulturminister Trine Skei Grande og ungdomsordførar i Fjaler Andrés Foroud Heybaran 1

I dag vart rapporten «Oppdrag 31: Rett på fritid» overrakt kulturminister Trine Skei Grande. Denne rapporten er laga av Redd Barna saman med mellom anna Ungdommens kommunestyre i Fjaler og skal seie noko om Barnekonvensjonen sin artikkel 31 som gjev alle born rett til kvile og fritid, og til å delta i leik og fritidsaktivitetar, og fritt ta del i kunst og kulturliv.


 

 

 

Publisert 04.12.2018
44680212954_7e29c68296_k

Denne veka sender DSB ut brosjyre til alle husstandar i landet med råd om egenberedskap. Brosjyra innheld konkrete forslag til kva du bør ha i hus dersom noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar som straum, mobilnett, internett, transport, vatn og avlaup.

 

Publisert 04.12.2018
Sonja

Mørk ute og mørkt inne. Drøym deg vekk i kinosalen!  Filmen om Sonja Henie (foto) og Mary Poppins kjem i jula

Publisert 30.11.2018
Kart annonse

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til detaljreguleringsplan for Dingemoen skule lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 27.11.2018
Eigedomsskatt 1

 

Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og betalingssatsar for 2019 er no lagt til offentleg ettersyn.


 

 

Publisert 27.11.2018
Bilde - planprogram

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 varslast det om oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Samtidig leggast framlegg til planprogram ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-13.

 

Publisert 27.11.2018
Publisert 23.11.2018
Karrieremessa HAFS på Dale vgs

Verksemder i Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen vert invitert til å delta på Karrieremessa i HAFS på Dale vidaregåande skule.

Påmeldingsfrist 10.januar 2019.