OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Influensavaksine er under planlegging

Fjaler kommune får influensavaksine i løpet av veke 42 og planlegg for å starte med vaksinering i veke 43.

Vaksinering Covid-19

Her finn du informasjon om koronavaksine og bestilling av time. Koronavaksine er gratis.

Tilbod om sorggruppe for vaksne

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein nærståande, og er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon. Gruppa vert leia av to fagpersonar. 

Møte i kommunestyret og formannskapet torsdag 22. september

Torsdag 22. september er det formannskapsmøte klokka 08.30 og kommunestyremøte klokka 13.15. Møta er i kommunestyresalen på Fjalerhuset.

LivOGLyst for samfunnsutvikling

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søk tilskot innan 25. oktober.

Ny aktivitetskalender for Fjaler

I forbindelse med lansering av nye heimesider 1. september 2022 så lanserte vi også ein ny aktivitetskalender.  Vi håper at denne kalenderen skal vera ein god oversikt over kva aktivitetar som skjer i kommunen. Er det aktivitetar du saknar og som du meiner bør stå? Ta kontakt med Ingeborg Tysnes på epost iot@fjaler.kommune.no   

Informasjon om Fastlegefunksjonen i Fjaler kommune utover i 2022

Fjaler kommune har frå tidlegare hatt ei stabil fastlegeteneste over ei årrekke. Dette vart endre våren 2022 ved at to av tre fastlegar slutta i stillingane sine.

Søk kulturminnemidlar 1. oktober

    Fjaler kommune lyser ut 50 000 i kulturminnemidlar.  Alle som driv med kulturminnearbeid i Fjaler kommune kan søkje frå ordninga. 

Velkomen til Fjaler kommune si nye heimeside!

I dag har Fjaler kommune fått ny heimeside. Vi er veldig glade for å no kunne tilby innbyggjarane våre ei oppdatert og universelt utforma heimeside.

Pårørandekurs til personar med demens

Fjaler kommune inviterer til kurs og samtalegruppe for pårørande til personar med demens.  

Til toppen