Aktuelt
Publisert 21.01.2020

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 lagt ut på offentleg ettersyn og sendt på høyring.

    

Publisert 21.01.2020

 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er eit viktig kommunalt verkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkninga moglegheit til å drive eit variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

     

Publisert 17.01.2020

Kommunestyret i Fjaler skal ha møte på Fjalerhuset torsdag 23. januar 2020
 

Opplegg for dagen:

Klokka 08.30  Orientering om arealplanen v/ Arne Kringlen, Norconsult
Klokka 09:30  Ordinært møte i kommunestyre 

Publisert 10.01.2020


Flyktningtenesta i Fjaler kommune ynskjer å komme i kontakt med frivillige som vil engasjere seg i dei busette flyktningane våre.

 

Publisert 08.01.2020

Etter ein velfortent pause i jula: her er noko du kan delta fast på i fritida. Starte med noko nytt kanskje? Trim og trening, dans, karate, korsong, musikk, bading, skyting, strikking... Og om du treng fritidsutstyr, har vi mykje i BUA Fjaler på Samvirket. Gratis utlån! (foto)

Publisert 06.01.2020

 

Aktiv på dag er ei opa trening for alle i regi av Frisklivssentralen i Fjaler. Fagfolk frå fysio/ergo-eininga leiar ei felles oppvarming og rettleiar individuell trening. Treninga kostar 30,- per gong. Velkomen skal du vere!

Publisert 02.01.2020

Kinoprogram for januar er klart med fleire familiefilmar, men også musikalen "Cats" (foto), grøssar og krigsdrama. Ta med ein du kan halde i handa! PS "Tunnelen" med ekstra framsyning 14. januar i Trudvang

 

Publisert 04.12.2019

 
Fjaler kommunestyre vedtok i møte 18.11.2019 kulturminneplan for Fjaler kommune 2019-2023. (PDF, 3 MB)

 

 

Publisert 18.11.2019

Teknisk kontor melder at alle fjalerbuar kan hente gratis strøsand i sandbingen i Trolleskaret.

Publisert 13.11.2019