Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 
Aktuelt
Publisert 26.07.2021
Illustrasjon av vaksine

Vi held no på å vaksinere i gruppe 9 (alder 45-54 år), gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år)
og gruppe 11 (alder 25-39).


Vi har opna for at alle fødd til og med 1995 og alle fødd i år 1997- 2003 kan bestille seg time. 

No skal alle i gruppe 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 og 10 ha fått tilbod om vaksine. Er du i disse gruppene og ikkje har fått tilbod om vaksine kan du logge inn for å bestille time på lenka under eller ta kontakt med sentralbordet til Fjaler kommune for å få hjelp.

 

Publisert 23.07.2021

  
Kommunar, skular og barnehagar, FAU, lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søke om tilskot til trafikktryggingsarbeid. To gongar i året deler Vestland fylkeskommune ut midlar. Neste frist er 1. september. 2021

Publisert 12.07.2021

  

Formannskapet vedtok i møte 17.06.2021 i sak FOR-070/21 å legge framlegg til endring av detaljreguleringsplan for Lammetun ut på høring og offentleg ettersyn.

 

Publisert 12.07.2021

 

Manntalet er ei oversikt over alle som har røysterett. Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved stortingsvalet. 

Publisert 29.06.2021
Valurne


Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting (10. august - 10. september), og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli - 9. august kontakte Fjaler kommune og avtale tid for å røyste.

Publisert 24.06.2021
Fly og reisande


Det er framleis mange restriksjonar, reglar og ein uforutsigbar situasjon for dei som er på reise. Her har regjeringa samla nokre av sine råd- og viser veg til kvar du finn informasjon om reise til utlandet.
 

Publisert 21.06.2021

 Sjå ein film før kinoferien! 

Publisert 21.06.2021

Vi har glede av å informere om at Wenche Elveseter er tilsett som ny personalsjef i Fjaler kommune.

Publisert 10.06.2021


Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Fjaler kommune einige om at vi ikkje vil tilby Janssen-vaksinen på legekontoret.