Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 
Aktuelt
Publisert 17.01.2022
Illustrasjon av vaksine

  

Vaksineteamet står klar til vaksinering i Fjalerhallen onsdag 26. januar frå klokka 16.00 –20.00.

Kom gjerne i Fjalerhallen denne ettermiddagen for å vaksinere deg. 

Publisert 14.01.2022

  
Barnehagar, skular og vaksenopplæring i Fjaler vert sett på GRØNT tiltaksnivå frå 15. januar

Publisert 07.01.2022

 

I formannskapsmøte 21.10.21 vart reguleringsplan for Lammetun datert 30.06.2021 vedteken med unntak av områder med gjenståande innsigelser; BC2_1, BC2_2 og VS1.

Publisert 06.01.2022

Fjaler kommune har ein auka førespurnad etter kommunal bustad. Vi ynskjer no å leige bustad på privatmarknaden for vidare framleige.

Publisert 04.01.2022

 "Alle trenger en venn" Det seier familien Voff. Kjem på Fjaler Kino .

Publisert 22.12.2021

Kjære Fjalerfolk!

Vi har diverre ein del smitte i kommunen og vi prøver å oppdatere smittetala på nettsida dagleg. Det offisielle smittetalet er basert på PCR-svar frå laboratoriet i Førde og ein vil difor oppleve ein del forseinkingar sidan svara kjem tilbake 1 – 2 døgn etter innsending.

Publisert 21.12.2021
Hus og folk

  
Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustøtte i vinter. For å få utbetaling må du søke innan 31. desember.

Publisert 20.12.2021

  

I møte 02.12.2021 vedtok formannskapet i sak FOR-113/21 å legge kommuneplanen sin arealdel 2022-2034 ut til 3. gangs høyring og offentleg ettersyn.

 

Publisert 20.12.2021

Om du får ein positiv hurtigtest er det viktig at du går i isolasjon og kontaktar smitteverntelefonen på telefonnummer 46812960.