Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 
Aktuelt
Publisert 03.03.2021

 

Fjaler kommune har ledig leiligheit i Dale Senter. Dette er ei leiligheit med 2 soverom, eige vaskerom og hems. Tilhøyrande leiligheita følger utvendig bod på 5 m2 og balkong på 13 m2. 

Publisert 02.03.2021

 

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakarar, og som hovudregel skal karantene føregå på karantenehotell. Arbeidsgjevarar som sjølv ynskjer å tilby innkvartering for innreisekarantene, må no søkje og få lokala førehandsgodkjent av Arbeidstilsynet.
 

Publisert 28.04.2020

Artikkelen blir oppdatert kvar veke etter møte i beredskapsleiinga.
 

Publisert 26.02.2021


Lister over takst og eigedomsskatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars.

 

Publisert 25.02.2021

 

Vi får mange telefonar frå innbyggjarane som ønskjer å vite kor tid dei får tilbod om covid-vaksine. Kommunen følgjer Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer for prioritering av vaksiner, og det nyttar ikkje ringe kommunen eller legekontoret for å forsøke og endre prioriteringane. Alle vil få vaksine ut frå FHI si prioriteringsrekkefølgje og vi tek kontakt med dykk for timeavtale på telefon.

 

 

Publisert 22.02.2021

No er det midlar til kulturminne! Frist 10. mars til Fjaler kommune

Publisert 15.02.2021

Fellingsresultatet for 2020 viser at det aldri har vore skote fleire hjort i Fjaler kommune. Det vart felt heile 915 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 84,6 prosent av tildelt løyve.

Publisert 11.02.2021

 Tid for kino! Sjå program for Fjaler Kino i Trudvang, Dale her

Publisert 27.01.2021

 

Det er for tida ingen med kjend smitte i Fjaler.

Smitteutbrotet i Sunnfjord kommune gjer at vi i beredskapsgruppa i Fjaler følger situasjonen tett og er godt førebudd dersom utbrotet skulle medføre smitte også i vår kommune.

Publisert 26.01.2021

    

Fjaler kommune har meldt Folkehelseinstituttet (FHI)  at vi har god kapasitet til å administrere ut til innbyggarane dei vaksinedosane vi får frå dei. Det vil sei at framdrifta i vaksineringa i Fjaler er styrt av tilgangen på vaksiner.