Høyring: framlegg til val av meddommarar

Fjaler kommune legg ut oversikt over framlegg til meddommarar og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028 til offentleg ettersyn. 

Ny postliste og innsynsløysing

Frå i dag, 14. mai 2024 har vi fått ny postliste og møteplan på heimesida vår. Det er endringar i måten postliste, dokument og saker blir vist på, og du vil enklare kunne sortere og filtrere kva du ønskjer å søke etter. 

Høyring - lokale føreskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024

Fjaler kommune legg ut på høyring fem utkast til lokale føreskrifter til ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024.  Frist for å sende inn innspel er 24. juni 2024.

Vedtak om vertskommunesamarbeid i NAV

Sist veke stemte kommunestyret i Fjaler, Høyanger og Sunnfjord for eit vertskommunesamarbeid i NAV og i går gjorde Hyllestad det same.

Frå 1. mai har alle gravide tilbod om gratis kikhostevaksine

Gravide kan frå 1. mai få gratis oppfriskningsdose av vaksine mot kikhoste. Vaksina skal gjevast i svangerskapsveke 24, men ved oppstarten gjeld tilbodet for alle som er gravide i veke 24 eller meir.

Feltarbeid og fuglekartlegging i Fjaler

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging frå NIBIO i Fjaler kommune

Møte i kommunestyret og komitéane - torsdag 25. april

Torsdag 25. april er det møte i kommunestyret og komitéane.  

Ledige sommarjobbar innan helse- og omsorg

Fjaler kommune helse og omsorg treng fleire ferievikarar i sjukeheim, miljøtenesta og heimetenesta i veke 25-32. Du må vere over 18 år.

Dale VGS - Appellar frå kommunane i HAFS

Administrasjonen i Vestland fylkeskommune har foreslått reduksjon i fleire yrkesfaglege linjer på Dale vidaregåande skule. Kommunane i HAFS har sendt inn apellar mot dei føreslåtte reduksjonene.

Vil du bli meddommar?

Ønskjer du å vere med på å ta avgjerd i rettssaker? VFjaler kommune oppmodar innbyggjarane som vil bli meddommar i perioden 2025-2028 til å melde sin interesse.