Aktuelt
Publisert 22.10.2018
Staude

Torsdag 01.11.2018, klokka 09:00 - 14:00 er det vaksinering mot sesonginfluensa for risikogrupper på Fjaler legekontor.
 

Risikogruppe:

  • Alle frå fylte 65 år
  • Born og vaksne med diabetes, kronisk hjarte- eller luftvegssjukdom, nyresvikt, leversvikt, kronisk sjukdom i nervesystemet eller redusert immunforsvar
  • Gravide etter fylte 12. veke
     

Meir informasjon om influensavaksine: 

Publisert 22.10.2018
Heilseide+bossdunk

Sunnfjord Miljøverk startar måndag 22.10.2018 med utlevering av krok og rullar med plastsekkar i samband med at kommunane skal starte med innsamling av plastemballasje i 2019.

Utleveringa skjer på papir- rutene fram til jul. Set difor fram papirdunken og la den stå ute fram til klokka 19:00.Informasjon frå Sunnfjord Miljøverk

 

 

Publisert 19.10.2018
Møkaspreiing 1

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober. 

Landbruksministeren har svart på spørsmålet i Stortinget om spreiing av gjødsel etter 1. oktober.  Sjå meir på fylkesmannen si nettside.  I Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav er det to frist for spreiing av gjødsel kan du lese her.

 

Publisert 17.10.2018
Jenter på Våge Stadion

Handlingsprogrammet for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg vert rullert kvart år av Fjaler kommune. Innspel til dette må vere kommunen i hende innan 5. november 2018

 

 

 

 

Publisert 17.10.2018
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_2.jpg

Fjaler kommune vil i løpet av oktober gå over til å sende faktura digitalt til våre kundar.
Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein av avtalane som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

 

 

 

 

 

Publisert 16.10.2018
Simen Almås

Fjaler brannvesen får besøk av Simen Almås 22.10 kl 18:00 i kommunestyresalen på Fjalerhuset, Dale.

Publisert 16.10.2018
Kutoppen

Oktober er godt i gang med nye filmar på Fjaler Kino. Sjå heile programmet under her. Animasjonsfilmen "Kutoppen" (foto) er neste og den er for alle!

Publisert 01.10.2018
Husnummerskilt

Fjaler kommune er no i ferd med å samle opp siste bestillinga på husnummerskilt.

Det vert derfor sett ein endeleg frist for bestilling av husnummerskilt til fredag 19.10.2018.

Skiltbestillingar som kjem inn etter denne fristen vert ikkje bestilt.

Her kan du bestille husnummerskilt

 

Publisert 28.09.2018
Bilde annonse

Formannskapet vedtok i møte 10.09.2018 i sak FOR-078/18 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2, ut på høyring og offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert det med dette varsla om offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Solvika, gbnr 29/2, på Gjølanger i ytre Fjaler.

Publisert 27.09.2018

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varslast utvida plangrense for detaljreguleringsplan Dingemoen skule (plan-ID 1429201802). Detaljreguleringsplanen vert utarbeidd av Fjaler kommune.