Aktuelt
Publisert 17.06.2022

 Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestander, kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Publisert 09.06.2022

   Frå 20. juni blir det nye bussprisar. Vestland fylke får felles prisar og betalingsmåtar på buss.

Publisert 02.06.2022
Vasslilje


Hans Johan Breidablik er engasjert som kommuneoverlege/smittevernlege i Fjaler kommune.

Oppdraget gjeld for ett år og med opsjon på eit år til dersom begge partar ynskjer det. Stipulert omfang for oppdraget  tilsvarar rundt 40 %, dvs. to heile arbeidsdagar i veka.
 

Publisert 01.06.2022

I samarbeid med NKOM og Vestland fylkeskommune har Fjaler kommune lyst ut konkurranse for å bygge fiber for fleire områder i kommunen (sjå kart).

Publisert 31.05.2022

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1. september.

Publisert 30.05.2022

  Action/  eventyr/ familiefilm og andre filmar på kino i juni! Film er best i mørkret! Lyst kan det vere ute...

Publisert 30.05.2022

   

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskuddsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Ein kan søkje tilskot til prosjekt eller engangsutgifter.

Søknadsfrist: 13. Juni, klokka 13.00.
 

Publisert 25.05.2022

23. - 24. mai blir alle barnefamiliar i Fjaler kommune inviterte til å delta i ei undersøking om barn si fritid. Undersøkinga vil gi ny kunnskap om heile fritidslivet til barn og unge i heile Vestland. Resultatet gir kunnskap som kan legge til rette for betre tilbod, og blir viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

 

Publisert 11.05.2022
Fotball

   

Kontingentstøtte er ei tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar. I 2022 er det sett av ein pott på kr. 20.000 som idrettslag og andre frivillige organisasjonar kan søkje tilskot frå om å få dekka manglande kontingentinnbetalingar frå medlemmer i målgruppa (barn og unge) som kan skuldast økonomiske vanskar.

Publisert 29.04.2022

Bli med og bli kjent med 10 nye toppar og turmål i vakre Dalsfjorden. TiTur Dalsfjorden er eit samarbeid mellom Askvoll kommune, Fjaler kommune, Indre Sunnfjord turlag og turlaga i Askvoll og Fjaler.

Dette er ein super måte å bli kjent med nye turområder, og ein fin aktivitet som passar årstida vi går inn i. Å komme seg ut, få frisk luft og mosjon gjer godt for kropp og sjel. Turane er lette til middels krevjande og passer for mange. Å komme seg ut, få frisk luft og mosjon gjer godt for kropp og sjel. Turane er lette til middels krevjande og passer for mange.