Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 
Aktuelt
Publisert 04.05.2020

Kommunane Hyllestad, Fjaler og Høyanger har fått forlenga skadefellingsløyve på ulv. Løyvet gjeld fram til og med 31.mai 2020.
 

Publisert 04.05.2020

  

TiTur Dalsfjorden er eit samarbeid mellom Askvoll kommune, Fjaler kommune, Indre Sunnfjord turlag og turlaga i Askvoll og Fjaler Fom 10. mai tom 1. oktober har du høve til å bli kjend med mange av dei flotte turområda i nærområdet vårt.

10. mai opnar vi for å registrere turar i DNT Sjekk UT – appen. Vi har som tidlegare pukka ut 10 turmål i Askvoll og Fjaler.

 

Publisert 17.04.2020

Smittestopp-appen skal hjelpe helsemyndigheitene å redusere spreiing av koronaviruset. Anonymisert informasjon frå appen om bevegelsesmønsteret i befolkninga brukast til å utvikle effektive smitteverntiltak.
 

Publisert 16.04.2020

Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2019 i sak KOM-180/19 mindre endring av detaljreguleringsplan for Steia tun.

  

Publisert 14.04.2020

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Fjaler kommune.

Publisert 08.04.2020

Den 7. april kom regjeringa med endringar i tiltak for å slå ned Koronapandemien.

Publisert 08.04.2020

Magnhild Hoddevik frå Holmedal er tilsett som ny rektor på Flekke skule og barnehage. Ho tek til i stillinga som rektor 01.08.2020 etter at noverande rektor Anita Nyland Skaar går tilbake til lærarstilling i Fjaler kommune.

Magnhild har grunnutdanning som adjunkt frå Bergen lærarhøgskole, vidare har ho hovudfag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Bergen. Fram til 2014 har ho arbeidd som lærar og hovudtillitsvald i Askvoll kommune. Frå 2014 har ho arbeidd for Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

 

 

Publisert 07.04.2020

I helse og omsorgstenesta gjer vi mange tiltak for å førebu oss på å ta imot koronasmitta pasientar som treng helsehjelp frå kommunen. Det er etter kvart kjent for oss alle at mange av dei koronasmitta innbyggarane som treng helsehjelp slit med å puste som normalt.  

For å gjere dei tilsette førebudd på korleis dei skal møte denne utfordringa har alle tilsette som er aktuelle for å arbeide med denne pasientgruppa i løpet av den siste veka fått opplæring i lungefysioterapi.

 

 

Publisert 01.04.2020

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponerte for smitterisiko.

 

Publisert 31.03.2020

Det er oppretta ei ny støtteordning i 2020  knytt til kulturminneplan i Fjaler 2019 - 2023. Ordninga har søknadsfrist 1. oktober og det er for 2020 sett av 50 000 kroner.