Ny heimeside for Samvirket

Vi lanserer i dag nye nettsider for Samvirket! 

Søknadsfrist kulturminnemidlar

Det vart innført ein søkbar pott på 50 000 på kulturminnemidlar då ein innførte kulturminneplanen i 2019.  Denne har søknadsfrist 1. oktober - men sidan ordninga ikkje har blitt gjort ordentlig kjent så har vi utvida fristen til 15. november 2023.

Næringslivsdugnad for TV-aksjonen 2023

Etter formannskapsmøtet i dag torsdag 19. oktober har formannskapet i Fjaler næringslivsdugnad til inntekt for TV-aksjonen 2023.

Kontigentstøtte 2023

Fjaler kommune har ei tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar. I 2023 er det sett av ein pott på kr. 20.000 som idrettslag og andre frivillige organisasjonar kan søkje tilskot frå om å få dekka manglande kontingentinnbetalingar frå medlemmer i målgruppa (barn og unge) som kan skuldast økonomiske vanskar.

Søk tilskot til inkludering av barn og unge

Bufir (barne,-ungdoms- og familiedirektoratet) lyser ut midlar med søknadsfrist fredag 3. november.

Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Fjaler kommune følger tilråding frå FHI om å tilby oppfriskingsdose til enkelte målgrupper.

Kurs for pårørande til personar med demens hausten 2023

Pårørandekurs er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom. Personen med demens kan vere heimebuande eller bu på institusjon.

Vil du vere fritidskontakt?

HAFS barnevernteneste treng fritidskontaktar til barn og unge i Fjaler, Askvoll og Hyllestad.

Influensavaksine 2023/2024

 I denne artikkelen finn du informasjon om kven som er i målgruppa for influensavaksine, pris og tidspunkt for vaksinering.

Tilbod om sorggruppe for vaksne

Dersom du har mista nokon nære, eller kjenner nokon som har det, kan du vite at det er tilbod om sorggruppe for vaksne i Førde. Tilbodet er gratis.