OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Lekkasjesøk i Dale 06.02 er avslutta

Oppdatering 06.02 kl 16.00 Lekkasjesøk er ferdig for dagen og ein vil ikkje lenger oppleve forstyrrelsar på leidningsnettet. Område for lekkasjen er blitt vesentleg begrensa, og kun berørte vil få varsling når ein går i gang med vidare søk. Alle tidlegare i dag varsla abonnentar kan gjenoppta normalt forbruk.

Hjarteleg velkomne til open dag og offisiell opning av Beredskapshuset i Dale

  Laurdag 11. februar kl 12.00 til 15.00 er det offisiel opning av Beredskapshuset.

Skogdag i Flekke med fokus på kappereglementet

Fredag 10. februar 2023, kl. 10.00 vert det skogdag i Flekke, Straumsnesvegen 55.

Tilbod om sorggruppe for vaksne

Dersom du har mista nokon nære, eller kjenner nokon som har det, kan du vite at det er tilbod om sorggruppe for vaksne i Førde. Tilbodet er gratis

Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Straumstøtte

Vi har no auka førespurnadar frå innbyggjarar i samband med dokumentasjon for straumstøtte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du også treng matrikkel informasjon om din eigedom eller dine bygningar. 

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Ulike virus som kan gje sjukdom har sirkulert i befolkningar gjennom alle tider, og berre eit fåtal har lete seg utrydde varig. Mange virus har evner til å endre seg og på den måten smitte personen fleire gonger slik vi kjenner det frå t.d. influensaviruset. Det ser ut til at Koronaviruset også tilpassar seg på liknande måte, og kjem i nye bølgjer.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Gratis sjølvtestar for Covid-19

Vi minner om at innbyggjarane i Fjaler kan hente gratis sjølvtestar for Covid-19

Til toppen