Korleis lukkast i sauehaldet

Møte om sauehald med fokus på å redusere tap og betre kvaliteten.

Tilbod om sorggruppe for vaksne

Dersom du har mista nokon nære, eller kjenner nokon som har det, kan du vite at det er tilbod om sorggruppe for vaksne i Førde. Tilbodet er gratis.

Har du ein godkjend bustad som du ynskjer å leige ut?

Fjaler kommune har behov for fleire bustader til flyktningar. Har du ein godkjend bustad du vil leige ut kan du registrere den her. Registreringa er ikkje bindande. 

Ny opningstid gjenvinningsstasjon Flekke i Fjaler

Grunna vegstenginga vert opningstida på gjenvinningsstasjonen endra til kl. 12.15 - 18.00.  

Stengetider for vegarbeid Fv. 57 Holmelid - Nistadlia

Det pågår utbetring av fv. 57 mellom Holmelid og Nistadlia. Her finn du informasjon om stengetider på vegstrekninga. 

Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Fjaler kommune følger tilråding frå FHI om å tilby oppfriskingsdose til enkelte målgrupper.

Gjenbruket

Gjenbruket er innsamla kle, sko og leikar. Her kan du levere ting som du synest er for gode til å kaste - og ein kan finne ting som nokon andre ikkje ser seg nytte i. Gjenbruket vert drifta av integreringstenesta.

Strøsand til privat hushald

Du kan ta med deg bøtte/stamp og hente gratis strøstand til privat hushald følgande stader:  

Felling av Julegrana i Dalstunet

Vi har fått med oss at det er sterke reaksjonar knytt til at julegrana vart felt i går. Dette er eit tre som har vore eit viktig landemerke og eit symbol som har vore til glede for både store og små særleg i juletida.

Fjerning av julegrana i Dale

Julegrana i parken i Dale vert i dag hogd ned. Grunnen til dette er at den er stor, uhandterleg og vanskeleg å drifte. Dette er ei avgjerdsle Fjaler kommune har tatt i samarbeid med Butikknemnda i Dale.  Det vart veldig dyrt å få opp julelys i den store grana og det gav lite effekt.