Har du ein godkjend bustad som du ynskjer å leige ut?

Fjaler kommune har behov for fleire bustader til flyktningar. Har du ein godkjend bustad du vil leige ut kan du registrere den i skjema eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Registreringa er ikkje bindande. 

Bustad og framleige

  • Bustaden må vere godkjend som utleigebustad og vere utrusta med naudsynt brannvarsling og branslukningsutstyr.
  • Fjaler kommune inngår leigekontrakt med deg og framleiger bustaden 

Registrering av bustad

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål eller treng meir informasjon.

Natalia Ophaug:

Marius Aase Jørgensen: