Har du ein godkjend bustad som du ynskjer å leige ut?

Fjaler kommune har behov for fleire bustader til flyktningar. Har du ein godkjend bustad du vil leige ut kan du registrere den her. Registreringa er ikkje bindande. 

Bustad og framleige

  • Bustaden må vere godkjend som utleigebustad og vere utrusta med naudsynt brannvarsling og branslukningsutstyr.
  • Fjaler kommune inngår leigekontrakt med deg og framleiger bustaden 

Registrering av bustad

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål eller treng meir informasjon.