Endring i nokre bussruter frå 8. mai som følge av vegarbeidet på Fv. 57

På grunn av vegarbeid ved Nistadlia mellom Førde og Dale, vil det bli endringar for fleire turar frå 8. mai.

Avgangar som blir endra: 

Linje 210:

  • Avgang kl. 10.30 frå Førde til Dale: Ny avgangstid frå Førde kl. 11.00. 
  • Avgang kl. 13.00 frå Førde til Dale: Ny avgangstid frå Førde kl. 14.10. 
  • Avgang kl. 13.45 frå Førde til Dale: Denne turen køyrer vanlegvis berre onsdagar, men blir no innstilt. Sjå avgang med linje 213. 

Linje 213: 

  • Avgang kl. 14.05 frå Skilbrei til Laukeland: Ny avgangstid startar frå Førde kl. 13.45 via Åse - Bygstad skule - Laukeland. Denne turen køyrer berre onsdag skuledagar.  

Gyldig til: inntil vidare.

Informasjonen er henta frå skyss.no