Reglement og retningslinjer for deg som er folkevald

Logg inn i møteportalen for folkevalde: 

Logg inn i politikerportalen

Reglement og retningslinjer 

Delegering

Innsyn

Godtgjersle

Du kan ikkje lagre visma pålogging lekkja som favoritt eller bokmerke. dersom du får problem kan du prøve å skrive lekkja rett inn i nettlesaren din. Bruk denne: vismafjaler.sysikt.no/enterprise

Aktuelle nettstadar

Aktuelle lover

Kjetil Felde
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 80 52
Mobil 97 03 20 34