OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Deling eller endring av grunneigedom

Deling eller endring av eigedom krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova. Dersom du ønsker å dele frå ei tomt eller ønsker å endre grenser for eigedommen din, må du søke til kommunen om dette. 

Todelt saksprosess

Trinn ein i saksprosessen er å få løyve til endring av eigedommen - løyve til frådeling. I nokre tilfeller må ein ha løyve til frådeling etter både plan- og bygningslova og jordlova.

Trinn to er å halde oppmålingsforretning og opprette ny eigedom/endre eigedomsgrensene. Gjennom oppmålingsforretninga får den nye eininga eit eige gards- og bruksnummer (dette gjeld ikkje ved arealoverføring). Den nye eigedommen, eller endring av denne, vert deretter registrert i det offisielle eigedomsregisteret (matrikkelen). 

Ver klar over 

Ver klar over at saka kan verte omfattande dersom søknaden ikkje er i samsvar med gjeldande plan for området. Det må då søkast om dispensasjon frå planen eller endring av plan, før det kan gjevast løyve til deling i samsvar med pbl §26-1. 

1. Slik søker du 

Her finn du oversikt over kva det inneber å søke om deling eller endring av eigedom. 

2. Oppmåling av eigedom

Når delingsløyve er gjeve vert saka overlevert til oppmåling, og du vert kontakta av oppmålingsansvarleg i kommunen. De vil sidan få skriftleg varsel omlag 14 dagar før oppmålinga. Oppmåling må gjennomførast innan 3 år frå delingsløyve er gjeve. 

For meir informasjon, sjå eiga side om oppmåling av eigedom:

Oppmåling av eigedom

Kontaktperson for oppmåling er Leif Helge Rivedal:

Reglar og lovverk

Søknaden vert handsama/vurdert etter: 

Lill Hege Olset
Ingeniør
E-post
Telefon 57 73 80 41
Til toppen