Landbrukskontoret i Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Askvoll, Fjaler og Hyllestad har eit interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltninga.

Askvoll kommune er vertskommune og har hovudkontor. 

I Fjaler har landbruk ofte kontordag på torsdagar, men ikkje alltid. Ynskjer du å treffe landbruktenesta på kontoret i Fjaler kan du gjere avtale på førehand.

Kontaktinformasjon til landbruksforvaltninga

Kontaktinformasjon til dei tilsette på landbrukskontoret

Heimesida til landbruksforvaltninga

Gå til heimeside til Askvoll kommune / Landbruk

Johannes Folkestad
Leiar i landbruksforvaltninga
E-post
Telefon 57 73 07 37
Mobil 47 30 96 33
Sentralbord for landbrukskontoret Askvoll, Fjaler og Hyllestad
E-post
Telefon 57 73 07 00