Landbasert akvakulturanlegg Lutelandet - offentleg ettersyn

Bulandet Miljøfisk AS / Bue Salmon AS søkjer om løyve til etableringa av landbasert akvakulturanlegg for produksjon av 30 000 tonn matfisk og settefisk av laks og aure på industriområdet på Lutelandet. 

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 22.06.23 - 30.07.23.

Søknad (PDF, 964 kB)

Prosjektskisse (PDF, 6 MB)

Kartskisse (PDF, 9 MB)

Søknaden med alle vedlegg kan du lese på postlista på Fjaler.kommune.no

Eventuelle merknader sendast innan 30. juli til:

E-post: post@fjaler.kommune.no

eller per post til:

Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord