Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Fjaler kommune følger tilråding frå FHI om å tilby oppfriskingsdose til enkelte målgrupper.

Den nye oppdaterte vaksinen er ein ny variant av Pfizer comirnaty, som blei godkjent for bruk i Noreg 01.09.2023. FHI opplyser om at det er den oppdaterte, nye vaksinen som no skal nyttast til oppfriskingsdoser. 

Slik bestiller du time: 

Vi har no avslutta den felles vaksineringa i dansesalen ved Fjalerhallen. Om du ynskjer å ta vaksinen kan du ringe oss, så skriv vi deg opp på liste. Når vi har fått nok namn på lista tek helsetenesta kontakt med deg for å avtale tid og stad.

Ring Fjaler kommune sitt sentralbord: Telefon 57 73 80 00  (kvardagar mellom 09 og 14) for å sette deg opp på liste.

Avbestille time

Om du må avbestille timen din kan du ringe Fjaler kommune sitt sentralbord: Telefon 57 73 80 00  (kvardagar mellom 09 og 14).

FHI anbefaler følgande grupper å ta ei oppfriskingsdose:

FHI anbefalar at følgande grupper bør ta ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine før haust/vintersesongen 2023/24:

Informasjon og samtykke ved vaksinering av barn

Heidi Roos
Leiar helseteneste
E-post
Telefon 57 73 81 20
Janne Øksenberg
Leiar heimeteneste
E-post
Telefon 57 73 81 54