Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Slik søkjer du om barnehageplass

  • Du søker på same plass for alle barnehagane i Fjaler kommune, både kommunale og private. 
  • Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der loggar du inn med elektronisk ID via ID-porten.

Søk om barnehageplass i Visma Flyt Barnehage  

Kven har rett på barnehageplass?

  • Barnet må vere fylt eit år innan utgangen av november
  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 
     

Sjå vedtekter for opptakskriteria som gjeld for dei kommunale barnehagane i Fjaler kommune (PDF, 500 kB)

Barnehagane i Fjaler kommune

Det er fire barnehagar i Fjaler kommune.  

Sjå oversikt over barnehagane i Fjaler 

Betalingssatsar barnehage 

Betalingssatsar barnehage frå 2024
Type plass Pris pr. månad
100 % plass 3050
80 % plass 2590
60 % plass 2310
Kjøp av ekstradagar Kroner 260 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 220 for kvar påbegynt halvtime
Matpengar Kroner 400 per månad
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under kroner 583 650.

Les meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer
 

Korleis endre eller seie opp barnehageplassen

Du endrar eller seier opp barnehageplassen gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal.  Du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Kristin Hellebust Strømberg
Styrar i Våge barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 86
Turid Straume
Styrar Yksnebjør barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 66
Kjell Roger Stien
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 60
Mobil 90 18 46 80
Ingvard Andreas Flekke
Rektor/styrar Flekke skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 91 88 02 74