OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Søk om barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass heile året, men vil du ha plass frå august må du søke innan 1. mars.

Slik søkjer du om barnehageplass

  • Du søker på same plass for alle barnehagane i Fjaler kommune, både kommunale og private. 
  • Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der loggar du inn med elektronisk ID via ID-porten.

Søk om barnehageplass i Visma Flyt Barnehage  

Kven har rett på barnehageplass?

  • Barnet må vere fylt eit år innan utgangen av november
  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 
     

Sjå vedtekter for opptakskriteria som gjeld for dei kommunale barnehagane i Fjaler kommune (PDF, 500 kB)
 

Betalingssatsar barnehage 

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2022
Type plass Pris pr. månad
100 % plass 3000
80 % plass 2590
60 % plass 2310
Kjøp av ekstradagar Kroner 250 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 210 for kvar påbegynt halvtime
Matpengar Kroner 350 per månad
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under kroner 583 650.

Les meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer
 

Korleis endre eller seie opp barnehageplassen

Du endrar eller seier opp barnehageplassen gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal.  Du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 91 88 02 74
Turid Straume
Styrar
E-post
Telefon 57 73 80 66
Magnhild Hoddevik
Rektor/styrar Flekke skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 77
Mobil 99 57 34 13
Gøril Fristad
Rektor/styrar Våge skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 82
Mobil 92 64 12 10
Til toppen