OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Pris og betaling for barnehageplass

Ein heiltids barnehageplass kostar 3050 kroner per månad. Matpengar kjem i tillegg. 

Prisar for barnehageplass i Fjaler kommune

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2022

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2022
Type plass Pris pr. månad
100 % plass 3000
80 % plass 2590
60 % plass 2310
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn
Matpengar Kroner 350
Kjøp av ekstradagar Kroner 250 per dag
Gebyr ved for seint henta barn Kroner 210 for kvar påbegynt halvtime

Foreldrebetalinga er månadleg i 11 månadar. Juli er betalingfri månad.


Har du redusert inntekt kan du få lågare pris

  1. Redusert foreldrebetaling
    Hushaldningar som har ei samla person- og kapitalinntekt som er lågare enn 559 167 kroner per år kan søke om redusert foreldrebeta
  2. Gratis kjernetid
    Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2022 er denne inntektsgrensa sett til 598 825 kroner.

Les meir om redusert foreldrebetaling på utdanningsdirektorate si nettside
 

Slik søkjer du redusert betaling

Du søkjer elektronisk gjennom Visma Flyt barnehage

Søk om redusert betaling i Visma Flyt Barnehage

Søknadsfrist:

Det kan søkast gjennom heile året. Søknadane blir behandla fortløpande. Blir det søkt etter 1. august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Foreskrift og vedtekter

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 91 88 02 74
Til toppen