Send sensitive opplysningar om deg sjølv trygt gjennom eDialog og digitale skjema

Du skal ikkje sende sensitive opplysningar om deg sjølv eller andre på e-post. Personopplysningar kan du sende på ein trygg og sikker måte til Fjaler kommune gjennom eDialog.

Send oss post igjennom eDialog
 

Elektroniske skjema for tilsette

Bruk elektroniske skjema for:

 

Vi jobbar med og få på plass fleire elektroniske skjema for tilsette.