Kontigentstøtte 2023

Fjaler kommune har ei tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar. I 2023 er det sett av ein pott på kr. 20.000 som idrettslag og andre frivillige organisasjonar kan søkje tilskot frå om å få dekka manglande kontingentinnbetalingar frå medlemmer i målgruppa (barn og unge) som kan skuldast økonomiske vanskar.

Her finn du meir informasjon om ordninga og søknadsskjema

Søknadsfrist er 15. november 2023.