Ledige tomter i kommunen

Det er få byggeklare ledige tomter. Ta kontakt med teknisk kontor dersom du har innspel eller ynskje for kor du vil bygge. 

Det ligg ofte hus ute for sal på finn.no. Søk opp Fjaler kommune på denne sida.

Tomter i Dale

Det vert jobba med tomter på Bjerga. Det vart i formannskap våren 2022 dispensert for 4 tomter (tomt 4, 5, 6, og 7)  Før desse kan leggast ut kan ein behandle evt. klager på vedtaket samt vente på arkeologisk utgraving av området. Vi håper at den arkeologiske utgravinga skjer hausten 2022 - men det kan vera at det vert våren 2023.

 

Utklipp av situasjonsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Festetomtert Straumsnes

Klumpen, festetomter. Ta kontakt med teknisk kontor for meir informasjon.

Connie Hovland
Kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon 57 73 80 47
Mobil 91 68 20 17