Bålbrenning og grilling

Det er alltid den som brenn bål som har ansvaret for brannsikkerheita. Bålet må ikkje vere større enn at du har kontroll på det og kan sløkke ved behov. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriale og anna søppel. Det er bålforbod frå 15. april til 15. september.

Meld alltid ifrå om at du skal brenne bål

Du skal alltid melde ifrå om at skal brenne bål, uansett kva tid på året du gjer det.  Du står sjølv ansvarleg for bålbrenninga og for å melde ifrå om bålbrenning. Meld ifrå tidlegast dagen før- og seinast same dag innan kl. 10.00 på skjema under.

Du kan kontakte vakthavande brannbefal om du har spørsmål. Telefonnummer er teknisk vakttelefon 95 18 35 15


Send inn melding om bålbrenning 

Du er sjølv ansvarleg for bålbrenninga

Sjølv om melding av bål eller anna type brenning er meldt til Fjaler Brann og Redning, kan brannvesenet stille deg økonomisk ansvarleg for eventuell utrykking dersom:

 • Bålet kjem ut av kontroll,
 • Det kjem klage på grunn av røyk eller liknande, slik at bålet krev sløkking av brannvesenet.
   

Bålforbod 15. april–15. september

Om våren og sommaren blir det gjerne tørt. Då aukar faren for skog-, gras- og lyngbrann. Sjølv eit lite kaffibål eller eit lite grillbål kan vere nok til å sette fyr i marka rundt og føre til brennspreiing. I Norge er det difor bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod å tenne opp bål i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen. 

Alle plikter å vise aktsemd ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Nokre hugsereglar ved bruk av eingongsgrill:

 • Ta med flaske som kan brukast til sløkkevatn om elden spreier seg til terreng.
 • Ikkje bruk eingongsgrill der det ikkje er nær tilgang til vatn.
 • Ta omsyn til skogbrannfare og vind.
 • Plasser grillen på ikkje brennbart underlag.
 • Drukn gjerne grillen i vatn når grillinga er over, eller bruk godt med vatn for å kjøle den.
 • Ikkje forlat grillen ute i naturen. Kast grillen i søppelspann som er laga for grill og kull, eller vent eit par døgn med å kaste den i søpla slik at du er sikker på at grillen er kald. 
   

Unntak frå bålforbodet

 • Du kan tenne opp bål dersom elden heilt openbart ikkje kan spreie seg. Det kan vere at det til dømes har vore mykje nedbør over lang tid. 
 • Du kan grille på tilrettelagte grill- og bålplassar med ubrennbart underlag. 
 • Du kan grille i din eigen hage. 
Eivind Antonisen
Brannsjef
E-post
Mobil 90 62 19 68