• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om bålbrenning

Informasjon

Dette er kun ei melding til brannvesenet om bålbrenning, som kan hindre unødig brannutrykking. Brannvesenet gir ikkje noko godkjenning. Den som brenn bålet har alt ansvar for at brenninga skjer på ein forsvarleg måte og i samsvar med retningslinene under.

Retningsliner

 • Vis hensyn. Unngå at røyken frå bålet blir til sjenanse for naboar og nærmiljø.

 • Bålet må ikkje være større enn at du har kontroll på det og kan sløkke ved behov.
 • Ha eigna sløkkemiddel lett tilgjengeleg. Ved sjø og vatn kan bøtter nyttast.
 • Hald alltid auge med bålet og sørg for at det er heilt sløkt før du forlèt bålplassen.
 • Det er forbode å brenne plast, bygningsmateriale og anna søppel.
 • Bålet skal være sløkt før mørkets frambrot.
 • Vis omsyn til tørr mark og periodar med bålforbod.

Merk deg at den ansvarlege for brenninga kan ved uaktsomheit bli stilt økonomisk ansvarleg for utgiftene til brannvesenet ved ei unødvendig utrykning.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med vakthavande brannbefal på teknisk vakt sitt telefonnummer 95 18 35 15Stadfest retningelinene:
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader