Kommuneplan - Samfunnsdel

Kommuneplanarbeidet i Fjaler omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel , ein arealdel og ein kommunedelplan for Dale. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alleviktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart i kommunestyret 10.02.2014.

Sjå kommuneplanen sin samfunnsdel 2014–2025 (PDF, 3 MB)