Gravplass i Dale

Det vert jobba med detaljreguleringsplan og utarbeiding av konkurransegrunnlag for ein framtidig gravplass på Øyra. Det er firmaet Norconsult som gjer dette arbeidet.

Reguleringsplanen vert lagt på høyring på slutten av året 2022.  Det vert  også utarbeida konkurransegrunnlag som etter planen skal leggast ut på anbod nyåret 2023. 

Arne Strand
Prosjektleiar
E-post
Telefon 57 73 80 51
Mobil 95 19 17 98