Fjaler næringsutvikling (FNU)

Det er ikkje dagleg leiar i Fjaler næringsutvikling akkurat no. Om nokon ynskjer å kontakte FNU for råd, innspel eller kva det måtte vere som angår næringslivet er det mulig å kontakte styret ved styreleiar Richard Skår.

Det er starta ein prosess for å sjå på korleis nærings- og samfunnsutviklinga for Fjaler Kommune skal organiserast framover. Dette er ein viktig prosess for næringslivet og FNU er involvert i denne prosessen.

Gå til heimesida til Fjaler Næringsutvikling


Kommunalt næringsfond

Det er ikkje lenger tildeling av midlar til kommunale næringsfond. Det er derfor beslutta at Fjaler Kommune overtar forvaltningsansvaret for det kommunale næringsfondet og Covid midlar. Dette ansvaret er det no kultursjef Ingeborg Tysnes som har. Det er lite med tilgjengelige midlar igjen på fondet.

Styret i Fjaler næringsutvikling

Det har nyleg vore gjennomført årsmøte der det blant anna vart vedtatt at FNU skal vere ein medlemsorganisasjon utan tilsette.

Styret til FNU er også blitt større og ser slik ut:

Styreleiar:

  • Richard Skår

Styremedlemmer:

  • Ove Jonny Berge
  • Leonora Kleiven
  • Asbjørn Harkestad
  • Kim Frode Solheim
  • Tone Undertun
  • Gard Nedrebø
  • Kjetil Ness
     

Kontaktperson 

Richard Skår er styreleiar og kontaktperson inntil vidare.

Telefonnummer: 95 73 15 47
E-post: richard@asori.no

Kontaktperson næringsfond

Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling, Ingeborg Tysnes

Telefonnummer: 57 73 80 44
E-post: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no