Fjaler næringsutvikling (FNU)

Det er ikkje dagleg leiar i Fjaler næringsutvikling akkurat no. Om nokon ynskjer å kontakte FNU for råd, innspel eller kva det måtte vere som angår næringslivet er det mulig å kontakte styret ved styreleiar Kim Frode Solheim.

Det er starta ein prosess for å sjå på korleis nærings- og samfunnsutviklinga for Fjaler Kommune skal organiserast framover. Dette er ein viktig prosess for næringslivet og FNU er involvert i denne prosessen.

Gå til heimesida til Fjaler Næringsutvikling


Kommunalt næringsfond

Det er ikkje lenger tildeling av midlar til kommunale næringsfond. Det er derfor beslutta at Fjaler Kommune overtar forvaltningsansvaret for det kommunale næringsfondet og Covid midlar. Dette ansvaret er det no kultursjef Ingeborg Tysnes som har. Det er lite med tilgjengelige midlar igjen på fondet.

Fjaler næringsutvikling

FNU er ein medlemsorganisasjon utan tilsette.
 

Kontaktperson 

Kim Frode Solheim er styreleiar og kontaktperson 

Telefonnummer: 950 71 677
E-post: kim.solheim@accountor.no

Kontaktperson næringsfond

Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling, Ingeborg Tysnes

Telefonnummer: 57 73 80 44
E-post: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no