OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Volontørtenesta

Volontørar som kjem frå ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Vi har har tatt i mot og sendt volontørar sidan 1999 som har inkludert  over 65 ungdomar.

Volontørtenesta var tidlegare støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ European Volunteer Service / European Solidarity Corps (ESC) , men støtta til å bruke ESC vart kutta i 2019 av den norske regjeringa.  Vi kan likevel ta i mot volontørar, men ikkje søkje støtte sjølve.

Voluntørar i dei kommunale tenestene

Vi har gjennom samarbeid med ulike europeiske organisasjoner framleis volontørar i skulen, til middagsutkøyring og andre transportoppdrag,  i BUA Fjaler og fritidsaktivitetar, i arbeid ved kontoret på Samvirket og ved Dale vidaregåande skule.  Grunna koronapandemien og omlegging av støtteordninga er det berre for tida tre volontørar.

Meir informasjon om tenesta:

Sjekk BUFDIR si nettside om Solidaritetskorpset 

Vi kan sende ut volontørar og Noreg er også medlem i Erasmus+

Rhona Thingnes
Leiar i frivilligsentralen
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 91 35 19 44
Til toppen