Volontørtenesta

Volontørar som kjem frå ulike land i Europa eller frå naboregionar, er knytta fast opp mot sentralen kvart år. Vi har har tatt i mot og sendt volontørar sidan 1999 som har inkludert  over 65 ungdomar.

Volontørtenesta var tidlegare støtta gjennom EU-programmet Erasmus+ European Volunteer Service / European Solidarity Corps (ESC) , men støtta til å bruke ESC vart kutta i 2019 av den norske regjeringa.  Vi kan likevel ta i mot volontørar, men ikkje søkje støtte sjølve.

Voluntørar i dei kommunale tenestene

Vi har gjennom samarbeid med ulike europeiske organisasjoner framleis volontørar i skulen, til middagsutkøyring og andre transportoppdrag,  i BUA Fjaler og fritidsaktivitetar, i arbeid ved kontoret på Samvirket og ved Dale vidaregåande skule.  Det kjem ein ny volontør frå Tyskland i slutten av august. Vi jobber med å få tak i ein til.

Meir informasjon om tenesta:

Sjekk Erasmusplussungdom.no si nettside om Solidaritetskorpset 

Vi kan sende ut volontørar og Noreg er også medlem i Erasmus+

Rhona Thingnes
Leiar i frivilligsentralen
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 91 35 19 44