Om Fjaler sjukeheim

Fjaler sjukeheim ligg sentralt til i Dale, med fin utsikt mot Dalsfjorden og fleire skjerma hageområde tilknytt dei ulike avdelingane.

Fjaler sjukeheim har totalt 35 plassar fordelt på 3 ulike avdelingar.  Av desse er 13 langtidsplassar, 8 plassar på skjerma eining og 14 plassar på korttid/rehabiliteringsavdeling. I tillegg har vi òg 5 rehabiliteringshyblar tilknytta korttid/rehabiliteringsavdelinga. Palliativ eining er plassert på denne avdelinga.

Sjukeheimen har eige institusjonskjøkken, som lagar mat etter kok/kjøl prinsippet. Institusjonskjøkkenet produserer òg mat til heimebuande, som blir køyrt ut 2 dager i veka.

Dagsenteret vårt er hjartet i huset. Her føregår det mange kjekke aktivitetar for bebuarane våre, samt for heimebuande som kjem på dagopphald. Her vil ein oppleve sosialt samvær i form av bakedagar, konsertar, pubkveld, velværedag, cafe , televindu, bingo og mykje anna kjekt. Dagsenteret er bemanna med eigen aktivitør.

Andakt kvar 14 dag med prest.

Fjaler sjukeheim har samarbeid med Dale vidaregåande skule og Høgskulen i Vestland, så her vil ein treffe kjekke og flinke elevar og studentar i praksis under opphaldet.

Besøksadresse:
Fjaler sjukeheim
Dalsvegen 81
6963 Dale I Sunnfjord

Vakttelefon:
Heile døgnet: Tlf. 41 46 45 62
 

Solheim Evy
Leiar sjukeheimen
E-post
Telefon 57 73 81 47
Iris Asperheim
Teamleiar korttid/rehabilitering
Korttid/rehabilitering
E-post
Telefon 57 73 81 41
Mobil 95 25 59 37
Monica Berg
Teamleiar langtid/skjerma
E-post
Telefon 57 73 81 46
Mobil 95 25 59 38