Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er ei kommunal helseteneste som skal førebyggje sjukdom og fremme god helse. 

Artikkelen vil bli oppdatert med informasjon om kva tenester vi kan hjelpe deg med.

Ta gjerne kontakt med oss.

Malene Solheim
Ergoterapeut/frisklivsentral
E-post
Telefon 57 73 81 10
Mobil 90 70 50 03