OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fosterheim og familieheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på eit born eller ungdom som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldra har den daglege omsorga for barnet. Dei skal gje bornet mat og husrom, følgje opp skulegang og andre aktivitetar og gje den kjærleiken og tryggleiken barnet treng i sin livssituasjon.

Les om ulike typar fosterheimar på Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) sine heimesider
 

Kven kan bli fosterforeldre?

Alle som ynskjer å bli fosterforeldre vil bli vurdert. Det er omsorgsevna til dei eventuelle fosterforeldra og behovet til det konkrete bornet som er viktig ved vurderinga av fosterforeldre. Fosterbarn er ulike i alder, personlegdom og omsorgsbehov. Difor trengs det eit mangfald av fosterheimar.

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntenesta og barnet sin famile. Det er nødvendig med god vandel og alminneleg god økonomi. De må ha tid og overskot til å gi barnet ein trygg og god heim. 

Les meir på Bufdir sine heimesider om kven som kan bli fosterforeldre

 

Korleis bli fosterforeldre?

Fosterheimtenesta i Rogaland og Vestland har digitale nettmøter for deg som er nysgjerrig på korleis det er å vere fosterheim. Møtet er heilt uforpliktande. 

Sjå tidspunkt for digitale informasjonsmøte

Les meir om fosterheim og korleis bli fosterforeldre på bufdir sine heimeside


Kontaktinformasjon:

Hege Danielle Skarstein
Barnevernkonsulent / Konstituert leiar
E-post
Mobil 948 26 150
Ingunn Mortensbakke
Barnevernkonsulent /nestleiar
E-post
Telefon 916 28 681
Til toppen