Visma Flyt barnehage

Barnehagane i Fjaler brukar Visma Flyt Barnehage for administrasjon av barnehageplass (søknad og oppseiing) og søknad om redusert foreldrebetaling. 

Vi brukar også app'en Min Barnehage - foresatt for å gjere kommunikasjonen mellom heim og barnehage enklare. 

Logg inn i Visma Flyt barnehage

Min barnehage foresatt

Vi brukar også app'en Min Barnehage - foresatt for å gjere kommunikasjonen mellom heim og barnehage enklare.  Appen kan lastast ned frå App Store eller Google Play.

I Min Barnehage - foresatt kan du

  • melde fråvær på barnet ditt 
  • motta og sende korte beskjedar frå/til tilsette på avdelinga til barnet 
  • gje samtykke til  bruk av bilete av barnet m.m. 
  • lese dagbokpostar.
Kristin Hellebust Strømberg
Styrar i Våge barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 86
Ingvard Andreas Flekke
Rektor/styrar Flekke skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 91 88 02 74
Turid Straume
Styrar Yksnebjør barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 66