Planleggingsdagar i dei kommunale barnehagane

Barnehagen er stengt heile dagen når det er planlegginsdag. Dagane vert brukt til planlegging av det pedagogiske innhaldet i barnehagen, samt kursing av personalet. Det er fem planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Planleggingsdagar for kommunale barnehagar 2023/2024

Lista over planleggingsdagar 2023/24 kjem her.

Barnehagare i Fjaler kommune har  5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Les vedtektene for dei kommunale barnehagane i Fjaler kommune  (PDF, 500 kB)

Kjell Roger Stien
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 60
Mobil 90 18 46 80