Septiktank

Det er Norva24 Birkeland som utfører tømming av septiktankar i Fjaler kommune. Ta kontakt direkte med dei om du treng ekstratømming utanom oppsett tidsplan.

Norva24 Birkeland

Pris og betaling

Sunnfjord Miljøverk (SUM) har ansvar for faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam. Dei som er tilknytt kommunalt kloakkanlegg vil framleis få faktura frå kommunen. 

Kontaktinformasjon til Sunnfjord Miljøverk:

Forureining

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerar som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil. 

Leif Helge Rivedal
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 57 73 80 46