Drikkevatn og vassverk

Drikkevatnet i Fjaler kommune har høg kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noko anna. 

Akutt problem med vassforsyning

Ta kontakt med teknisk vakttelefon om du opplever akutt problem med vassforsyninga.

Teknisk vakt, Fjaler kommune, telefon 95 18 35 15
 

Varsling om endring i vassforsyninga

Vi informerar via heimesida vår og varslar på sms til dei som vert direkte berørt ved følgande hendingar:

 

Kokevarsel

Er det endring i kvalitet på drikkevatnet ved kommunale vassverk vil dei som er råka få varsel om dette. Vivarslar på nytt når kokevarsel er oppheva.

Mjukt eller hardt vatn?

Klassifisering på vatn er delt inn slik:
 

 • Meget bløtt vatn: 0-2.1 dH
 • Bløtt vatn: 2,1-4,9 dH
 • Middels hardt vatn: 4,9-9,8 dH
 • Hardt vatn: 9,8-  dH
   

Dei kommunal vassverka i Fjaler kommune har slike målingar: 

 • Dale vassverk: 1,11 dH (område: Dale, Flekke, Haugland )
 • Korssund vassverk: 6,07 dH (område: Korssund )
 • Våge vassverk: 10,41 dH (område : Våge skule )

 

Oppdaterte målingar henta frå Sunnlab.no. 

 

Vassverk i Fjaler kommune

 • Dale vassverk
 • Våge vassverk
 • Korssund vassverk
Jostein Jarstad
Leiar driftsentralen
E-post
Telefon 90 72 00 57