Varsling til innbyggarane, varsling 24

Når viktig informasjon må ut raskt, vil kommunen sende deg eit varsel på telefon. Varsling skjer ved at det blir sendt ut ein SMS til mobiltelefonar, og ei talemelding til dei som kun er registrert med fasttelefon. 

Fjaler kommune brukar Varsling 24 for å varsle innbyggarane.

Bli varsla!

Sjekk om din kontakt informasjon er rett, eller legg til eit tillegsnummer.

Sjekk opplysningane dine og uttfør endringar på varslemeg.no

Adressebasert varsling kan til dømes skje:

  • ved evakuering
  • når du må koke vatnet
  • ved vassbrot