Godkjende partilister til kommunestyrevalet 2023

Her finn du listene frå partia som vart godkjend av valstyret 25.05.23. 

Partilister til kommunestyrevalet 2023 i Fjaler kommune: 

Papirutgåve av vallistene ligg også i mottaket i 1.etasje på Fjalerhuset. 

Skal du klage? 

Alle med røysterett har klagerett rundt forhold knytt til førebuing eller gjennomføring av val.

Klage med krav om endring av vedtak må vere kome til valstyret innan fredag 2.juni 2023. Klagen må vere skriftleg og grunngjeve. 

 

Slik kan du sende inn klagen: 

 

Sjå vallova § 6-8 for meir informasjon om klageretten (lovdata.no)

Jeroen Van Gangelen
Fagleiar arkiv
E-post
Telefon 57 73 80 12