Årsmelding og årsrekneskap

Årsmeldinga og årsrekneskapen er kommunedirektøren si tilbakemelding til kommunestyret.

Dokumenta fungerer i tillegg som informasjon til kommuen sine innbyggjarar, næringsliv og andre lesarar.

Årsmeldinga er detaljrik og omfattande. Lesaren får detaljert informasjon om kommunen når det gjeld styringssystem, tenestebeskrivingar, resultat i tenestene, ressursbruk og målsetjingar for drifta.

Årsmelding 2022

Tidlegare årsmeldingar

Annikken Myklebust
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 73 80 53
Mobil 91 88 62 07