Visma pålogging

Alle tilsette får tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Min side). Her vil du mellom anna finne lønsslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. 

Du skal og levere reiserekningar og andre personalskjema som timelister, fråvær og ferie frå Min side. Tilsette i skule og barnehage leverer fråvær/ferie og skriv timelister i VIsma Flyt Timeplan. 

Logg inn på Visma Mi side:

Logg inn i Visma mi side

Du kan ikkje lagre visma pålogging lekkja som favoritt eller bokmerke. dersom du får problem kan du prøve å skrive/kopiere lekkja rett inn i nettlesaren din. Bruk denne: vismafjaler.sysikt.no/enterprise

Her finn du brukarrettleiingar:

Logg inn på Visma Flyt Timeplan - for tilsette i skule og barnehage

Tilsette i skule og barnehage leverer fråvær/ferie og skriv timelister i VIsma Flyt Timeplan. 

Logg inn i Visma Flyt Timeplan 

Ta kontakt med oss om du treng hjelp:

Du finn kontaktinformasjon heilt nede på denne sida.

Wenche Elveseter
Personalsjef
E-post
Telefon 57 73 80 15
Mobil 48 02 15 35
Jostein Vagstad
HR-medarbeidar
E-post
Telefon 57 73 80 06