Pensjon

Ta kontakt med KLP om du har spørsmål eller har behov for rettleiing når du skal søke om pensjon.

KLP har god og oppdatert kompetanse på pensjon og kan bistå kommunen sine tilsette på ein god måte. 

Sjå informasjons om medlemsfordelane du som tilsett har gjennom KLP på pensjon og forsikring

Korleis søke om pensjon:

Du søkjer sjølv om pensjon fra KLP ved å logge deg inn på KLP Min Side. Når du har logga inn vel du kva type pensjon du ynskjer.

Logg inn på KLP Min side

 

Slik kontaktar du KLP