Ikt-verktøy

Problem med IKT-utstyr?

Kontakt SYS IKT Helpdesk

E-post

Bruk brukarnamn (kommunal e-postadresse) og same passord som du brukar for å logge deg inn på PC’en.

Heimekontor