Ny postliste og innsynsløysing

Frå i dag, 14. mai 2024 har vi fått ny postliste og møteplan på heimesida vår. Det er endringar i måten postliste, dokument og saker blir vist på, og du vil enklare kunne sortere og filtrere kva du ønskjer å søke etter. 

Postliste og innsyn

Postlista viser oversikt over post til og frå kommunen. Offentlege dokument på postlista kan lesast i fulltekst. 

Postlista blir oppdatert på arbeidsdagar. Av omsyn til kvalitetskontroll blir dokumenta publisert med 2 dagars forseinking. 

Meir informasjon om postlista og innsynsrett

Slik finn du fram i den nye innsynsløysinga 

Slik finn du saker og dokument på postlista vår: 

  • Bruk søkefeltet oppe til å søke etter tittel på sak eller dokument.
  • Bruk filtreringsfeltet på sida til å velge dato eller periode. 
  • Du kan også filtrere på kva type dokument du vil sjå. Inngåande og utgåande dokument er post til og frå kommunen.
  • Det er også mogleg å filtrere på kva type sak du vil sjå. 

 

Sjå postlista på heimesida vår 

 

Slik finn du fram i oversikten over politiske møte og saksdokument 

  • Du får først ei oversikt over kommande møte. 
  • I søkefeltet på sida kan du søke etter møte, råd eller utval. 
  • Bruk filteringsfeltet på sida til å filtrere på det råd og utval du vil ha oversikt over. 
  • I filtreringsfeltet kan du velge dato eller periode.  
  • I oppføringa for eit råd og utval vil du finne både møteinnkalling, saksdokument og oversikt over medlemmar. Møteprotokoll blir òg lagt i samme mappe. 

 

Sjå møteplan og saksdokument for politiske møte