Kurs for pårørande til personar med demens hausten 2023

Pårørandekurs er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom. Personen med demens kan vere heimebuande eller bu på institusjon.

Gjennom faglege innlegg og gruppesamtalar får du kunnskap om demens. Du møter og andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Kurset er gratis og går over fire kveldar i Førde. Påmeldingsfrist 11. oktober

Kurskveldar:

  • 25.10.23 kl. 18:00-21:00

  • 01.11.23 kl. 18:00-21:00

  • 08.11.23 kl. 18:00-21:00

  • 15.11.23 kl. 18:00-21:00

For meir informasjon og påmelding:

Meld deg på til ressursgruppe demens Fjaler på telefonnummer 41 46 95 82  

Oline Lindelid, leiar i ressursgruppe demens Fjaler

Arrangør: Demensteama i Sunnfjord, Fjaler og Askvoll kommune