Kunngjering om utskriven eigedomsskatt 2023

Eigedomsskattelistene med oversyn over takst og utrekna skatt på eigedomar i Fjaler kommune er no lagt til offentleg ettersyn. 

Utskriven skatt

Liste over takst og eigedomskatt (PDF, 492 kB)

Liste over eigedomar med fritak for eigedomsskatt (PDF, 149 kB)

Listene vil ligge til offentleg ettersyn i perioden 1. mars-23. mars 2023 

Dokumenta finn du også i papirformat på Fjalerhuset ved biblioteket. 

 

Klage på utskriven skatt

Det er mogleg å klage på taksten dersom det ikkje har vore framsett klage på grunnlaget før. Frist for å klage på utskriven skatt er sett til 12 april jf. eigedomsskattelova§ 19

Klage skal sendast skriftleg:

E-post: post@fjaler.kommune.no

Post: Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord

 

Fakturering 

Eigedomsskatten vert fakturert i lag med dei andre kommunale eigedomsgebyra. Eigedomsskatt under kroner 300 vert ikkje fakturert.