Gjenbruket

Gjenbruket er innsamla kle, sko og leikar. Her kan du levere ting som du synest er for gode til å kaste - og ein kan finne ting som nokon andre ikkje ser seg nytte i. Gjenbruket vert drifta av integreringstenesta.

Du finn Gjenbruket på gamle Fjaler ungdomsskule (Fus),  første inngang mot Vevang, 1 trapp opp.

Opningstid 

Det er ope for både levering og for å finne ting som ein kan ha bruk for: torsdagar frå klokka 17.00-18.00.

Kva kan du donere?

Du kan donere kler, sko og leiker og kanskje finn du noko du treng?

Obs: Det må vere heile og reine ting, vi tek ikkje i mot møblar!

Velkomen innom!