OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Behandling av koronasjukdom med paxlovid tablettar

Ulike virus som kan gje sjukdom har sirkulert i befolkningar gjennom alle tider, og berre eit fåtal har lete seg utrydde varig. Mange virus har evner til å endre seg og på den måten smitte personen fleire gonger slik vi kjenner det frå t.d. influensaviruset. Det ser ut til at Koronaviruset også tilpassar seg på liknande måte, og kjem i nye bølgjer.

Vaksinasjon er det klart mest effektive tiltaket vi har hatt fram til no, og dette vil vere slik også framover. Dei hindrar ikkje ny infeksjon i same grad som vi kunne ønskje, men sjukdomen vert for dei fleste klart mildare i forløpet. Utsette grupper har til no vorte vaksinerte 4 gonger.

Å halde seg heime medan ein er sjuk er også viktig for å prøve å avgrense smittespreiinga i befolkninga, saman med hyppig handvask/handspriting.

Behandling med paxlovid tablettar

I seinare tid har det også kome eit medikament med navnet Paxlovid som truleg også kan dempe utviklinga av alvorleg Koronasjukdom. Behandlinga med denne bør helst starte innan 5 dager etter at symptoma er starta. 

Dei mest utsatte gruppene er følgande:

  • Personar med alvorleg immunsvikt. Eksempel er beinmargskreft eller lymfekreft, og behandling med medisiner som svekkar immunforsvaret
  • Personar over 65 år som har alvorlege kronisk sykdommar, og som ikkje har teke vaksine siste halvåret
  • Personar over 80 år
  • Personar som er over 50 år og aldri har teke koronavaksine
     

På helsenorge.no finn du meir informasjon om kven som har høg risiko og kva du skal gjere viss du blir sjuk 

Personar i utsatt gruppe kan ta sjølvtest og vidare ta kontakt med lege dersom testen er positiv

Personar som tilhøyrer risikogruppene og får symptom på koronasjukdom, kan difor ta sjølvtesting, og dersom denne er positiv, i neste omgang ta kontakt med fastlege/legevaktslege.
Testar er tilgjengelege gratis på Legekontoret, men det er bra om den sjuke sjølv kan få hjelp av andre til å hente slike evt. også av omsyn til smittespreiing.

Paxlovid blir levert ut på resept etter vurdering av lege

Askvoll apotek har medikamentet inne og det vert levert ut ved resept frå lege kostnadsfritt.
Imidlertid er det ei rekke forhold og undersøkingar som kan gjere at pasienten ikkje bør bruke denne medisinen, slik at alle må ha konsultasjon med fastlegen eller annan lege for vurdering.
 

Hans Johan Breidablik
Smittevernlege Fjaler

Nyttige lekkjer:

Til toppen