Innsyn i byggesak

Vil du laste ned dokumenta knytt til byggesaka di? 

Trykk her for å gå til innsynsløysinga vår 

Slik går du fram

  • Gå inn på innsynsløysinga til kommunen
  • Skriv inn saksnummer, tittel eller gards-/bruksnummer
  • Trykk på søk for å få opp saka di
  • Velg saka di ved å trykke på den aktuelle tittelen i søkeresultatet
  • Her finn du saker med alle dokument og vedlegg
  • Dersom feltet for sakshandsamar er tomt, har saka foreløpig ikkje fått tildelt sakshandsamar

Finn du ikkje saka di?

  • Det går vanlegvis tre dagar frå kommunen mottek eit dokument til det blir tilgjengeleg i innsynsløysina vår.
  • Du får ikkje tilgang til dokument som er unntatt offentlegheit i den opne innsynsløysinga. Er du part i saka, kan du likevel be om få tilsendt dokumenta. 
  • Send e-post til post@fjaler.kommune.no, vis til aktuell sak, og be om innsyn.