Førehandskonferanse

Kva er førehandskonferanse og korleis bestille det? 

Dersom du vil ha eit møte med kommunen for å avklare forhold og føresetnadar for eit byggetiltak kan du bestille ein førehandskonferanse. Føremålet med ein førehandskonferanse er å etablere tidleg kontakt for å avklare føresetnadar og krav for den vidare sakshandsaminga. 

Du som tiltakshavar og ansvarleg søkar møter då ein sakshandsamar frå kommunen. 

Lill Hege Olset
Ingeniør byggesak
E-post
Telefon 57 73 80 41
Einar Aase
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 57 73 80 42