Tilskotsmidlar frå fylkeskommunen

Vestland fylkeskommune har veldig mange tilskotsordningar innafor ulike felt.

Dei mest aktuelle innafor kulturområdet finn ein under Idrett og friluftsliv og Kunst og kulturutvikling.

Sjå tilskota du kan søke på gjennom Vestland fylkeskommene

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 98 86 50 54