Tilskot til kulturbygg gjennom spelemiddelordninga

Det er fylkeskommunane som forvaltar denne ordninga for Kulturdepartementet, og kommunane skal sikre at søknadane fyller dei formelle krava og gje uttale om behovsvurderinga før dei overfører søknadane til fylkeskommunen.

Les meir om ordninga på fylkeskommunen sine heimesider: 

Tilskot til kulturbygg i Vestland - Vestland fylkeskommune

Gjennom ordninga med spelemidlar kan det gjevast tilskot til:

 • kulturhus
 • fleirbrukslokale 
 • spesiallokale for kunst og kultur
 • bibliotek
 • bygg for museum 
 • andre kulturverntiltak
 • scenekunstlokale
 • konsertsal 
 • formidlingslokale for biletkunst
   

Slik søkjer du:

For å søkje desse midlane så må søknaden sendast inn via Fjaler kommune. 

Søknadsfrist: Fjaler kommune må ha desse søknaden innan 1. april.

Kontakt Kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Ingeborg Tysnes

Tlf. 57 73 80 44

Epost: iot@fjaler.kommune.no

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 98 86 50 54