OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Spelemidlar til idrettsanlegg

Kommunar, idrettslag og andre samanslutningar kan søkje om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlar skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkjast om tilskot til:

 • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
 • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
 • nærmiljøanlegg (utandørsanlegg for fysiske aktivitetar i tilknyting til buområde)
   

For idrettsanlegg med tilskot av spelemidlar gjeld:

 • anlegget skal ikkje drivast på kommersiell basis
 • anlegget må vere med i ein vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • anlegget skal ha universell utforming
   

For nærmiljøanlegg med tilskot av spelemidlar gjeld:

 • området skal vere fritt og allment tilgjengeleg
 • anlegget skal ikkje dekkje behov for organisert idrettsaktivitet og vanlege idrettskonkurransar
 • reine reiskapsleikeplassar (sandkasser, husker osb.) fell utanfor ordninga
   

Mottakar av søknad: Publikasjoner fra Kulturdepartementet (Idrettsavdelingen)

Skjemaet sendast til kommunen, som behandlar søknaden og sender han vidare til fylkeskommunen den 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. Frist for å levere inn til kommunen er 1. november.

Slik søkjer du:

Alle søknader skal setjast fram på søknadsskjema frå Kultur- og likestillingsdepartementet. Du finn søknadsskjema på nettsida som heiter Anleggsregisteret (sjå link under). Reglane for om du kan få støtte til ditt anlegg ligg i "Bestemmelse om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk akvitet" som du finn i publikasjonar i link under.

Kommunen kan hjelpe deg med søknaden. Du finn kontaktperson nedst i artikkelen.

Viktige eksterne nettsider: 

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon +47 57 73 80 44
Til toppen